pearleus

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สถ. ลงพื้นที่เกี่ยวข้าว

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินโครงการ"กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา" และได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มชาวนาที่ส่งข้าวไปให้กรมฯช่วยจำหน่ายนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวร่วมกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงวิถี ความเป็นอยู่ของชาวนา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ แปลงนาบ้านหนองบัว บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น