pearleus

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วยสันติบาลจังหวัดนครปฐม กำหนดฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 พันตำรวจตรีเชวง จันทร์วงษ์ หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเวลา 08.30 น. โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนทวารวดี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวเทศบาลนครนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน และรุ่นที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน
ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐมรายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น