pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ชาวบ้านจับมือโรงงาน ชุมนุมคัดค้านการสร้างทางยกระดับ

ชุมนุมคัดค้านการสร้างทางยกระดับ
   เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ที่บริษัทลัคกี้ฟู้ดส์ (ไทย) จำกัด ตำบลบางกระเจ้า ริมถนนพระรามสอง ได้มี ผู้ประกอบการของบริษัท คนงานของบริษัท ผู้อยู่อาศัยหมู่บ้านเดอะปาร์คซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของบริษัท และชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง ราว 300 คน ได้มารวมตัวเพื่อคัดค้าน การสร้างโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ โดยเหตุผลที่ทาง
     ภณชนก ศรีเสาวกุล กรรมการบริษัทลัคกี้ฟู้ดส์ (ไทย) จำกัดผู้ประกอบการบริษัทลัคกี้ฟู้ดส์ขอคัดค้านโครงการนี้เป็นเพราะว่า ทางยกระดับสายนี้จะพาดผ่านในตัวบริษัทพอดี และใกล้เคียงกับสายงานการผลิต ซึ่งจะอยู่ที่กิโลเมตรที่ 37+300 ทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องมลพิษที่จะมาจากการก่อสร้าง มลพิษจากรถยนต์ที่ต้องมีวิ่งกันอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง ความไม่ปลอดภัย ที่จะส่งผลต่อบริษัทอย่างแน่นอน เนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเทศ และค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องของความสะอาด ซึ่งหากประเทศนั้นเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโรงงานไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงเรื่องสารปนเปื้อนก็จะทำให้ส่งออกไม่ได้ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงคนงานที่มีกันหลายร้อยชีวิต และสุดท้ายบริษัทก็อาจต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อ เช่นเดียวกับ

   ศุภกร โสวรรณาการ ผู้อยู่อาศัยหมู่บ้านเดอะพาร์คที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งเขตทางก็พาดผ่านเข้าไปในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน โดยพวกเขาบอกว่า การถนนจะสร้างเข้ามาแบบนี้ไม่เห็นด้วย เพราะจะกระทบต่อเรื่องการอยู่อาศัย ที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ชิดกับถนนหนทางที่รถวิ่งกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งเสียงที่รบกวน มลภาวะทางอากาศ หรือแม้กระทั่งเรื่องพื้นที่ ตัวบ้านที่อาจทรุดหรือเสียหายจากการก่อสร้าง จึงอยากให้ทางโครงการลองศึกษาดูใหม่ หาจุดขึ้นลงทางที่เหมาะสมกว่านี้ เพราะบริเวณนี้นับเป็นชุมชนแออัดที่มีทั้งบ้านคน โรงเรียน วัด หากมีจุดขึ้นลงเข้ามาพาดผ่าน ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร และความเป็นอยู่ของคนแถบนี้อย่างแน่นอน จึงคิดว่าน่าจะหาที่อื่นเป็นจุดดำเนินโครงการ เพราะพื้นที่แถบนี้หากพิจารณาให้ดีก็น่าจะมีที่ว่างที่เหมาะสมกว่าตรงนี้ ที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ส่งเรื่องไปที่สำนักนายก และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเรื่องก็มาตกอยู่ที่กรมทางหลวงชนบท และก็ได้คำตอบว่าไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ จึงทำให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มต้องออกมาแสดงจุดยืนที่ไม่อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นตรงจุดนี้
เพิ่มคำอธิบายภาพ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น