pearleus

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” สงกรานต์ 2017

พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา พร้อมด้วย ผบช.ภ.7 บริษัทเอกชน ศิลปินดารา นักร้อง ร่วมกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนท้องถนน ตามโครงการรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้มบังคับใช้กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัยวันแรก เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชน บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น และตรวจเช็คสภาพรถยนต์เพื่อความปลอดภัย







เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 เม.ย.60 บริเวณปั้มน้ำมัน กม.ที่ 29 ถนนบรมราชชนนีขาอออก อ.สามพราน จ.นครปฐม พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ.10  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.ภ.7  พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท ตร. ร่วมกับบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย (จำกัด) และบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์บริการรถยนต์ แอค (Bridgestone Auto Care & Tire)  และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 และกลุ่มศิลปินดารา นักร้อง อธิเช่น โดโด้ ยุทธพิชัย, แอม ณัฎฐา ชาญเลขา, พาส af2, เปรี้ยว af2, เป็นต่อ ปล่อยแถวรณรงค์ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนท้องถนนตามโครงการรณรงค์  “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ในการใช้รถใช้ถนนป้องกันอุบัติเหตุ
พล.ต.อ.สุวิระ ได้กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเป็นห่วงประชาชนเป็นอย่างมาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.60 เป็นช่วง 7 วันอันตราย จะมีประชาชนจำนวนมากออกมาใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางสัญจรกลับภูมิสำเนา และพาครอบครัวไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงขึ้นมากกว่าปกติ และมีความเสี่ยงต่อการจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น และส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุการดื่มสุราแล้วขับรถ ดังนั้น ผมในฐานะที่กำกับดูแลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งเป็นประตูหน้าด่านมุ่งไปสู่ 14 จังหวัดทางภาคใต้ มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย (จำกัด) บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์บริการรถยนต์ แอค (Bridgestone Auto Care & Tire) ร่วมกันรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ  ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” และบังคับใช้กฎหมายการคาดเข็มขัดนิรภัยในวันแรกตามที่กฎหมายกำหนด   นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 ยังได้เปิดจุดบริการประชาชนไว้ตามพื้นที่ต่างๆ ของ ภาค 7 ให้ผู้ขับขี่ได้แวะพักผ่อน รวมทั้งตรวจซ่อมรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน มีการบริการน้ำดื่มที่สะอาด  ผ้าเย็น สายพ่วงแบตเตอรี่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนให้การบริการเช็กสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ จากช่างที่เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น
พล.ต.อ.สุวิระ กว่าต่อว่า นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องความปลอดภัยทางถนน คือไม่ดื่มสุรา ทั้งก่อนและขณะขับรถ ไม่เล่นน้ำบนท้ายกระบะรถยนต์ และขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด ในเขตนอกเมือง ในเขตเมือง ใช้ความเร็วตามป้ายกำหนด และเขตชุมชนไม่เกิน 50 กม./ชม. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หากทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติทางถนนได้อย่างมาก และในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตรายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติหากกระทำผิดคือ 1.ความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุราแล้วขับรถ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2.การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ 3.จะยึดใบขับขี่ หรือยึดรถไว้เป็นการชั่วคราวในกรณีมีการแข่งรถ หรือดื่มแล้วขับ 4.ฟ้องเพิ่มโทษกับผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราที่กระทำผิดซ้ำ 5.ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต การบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก เรามีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เน้นเคารพกฎจราจร มีวินัยในการขับขี่ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งหมด ด้วยความปรารถนาดี จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7
ด้านนางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาธารณะ บริษัท เพอร์นอต  ริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกคน มีความรับผิดชอบในการดื่ม ด้วยการรณรงค์เรื่อง ดื่มไม่ขับ และสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมรณรงค์ เรื่องถนนปลอดภัยด้วยวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ถือเป็นพันธสัญญาสำคัญของบริษัทฯทั่วโลกในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับผิดชอบในการดื่ม อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ถนนปลอดภัย แก่ประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา โดยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างให้การรณรงค์มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น ปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการ ดื่มไม่ขับ  ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม ด้วยการมอบสมุดบันทึกพร้อมข้อมูลกฎจราจรซึ่งให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเมาแล้วขับ พร้อมเบอร์โทรฉุกเฉิน จำนวน 50,000 เล่ม แผ่นน้ำหอมแปะรถยนต์จำนวน 5,000 แผ่น นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำสติ๊กเกอร์ร่วมกับศูนย์บริการรถยนต์ แอค จำนวน 30,000 อัน แจกให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อรับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างละเอียดทั้งหมด 60 รายการ ฟรี และรับส่วนลดต่างๆ ที่ศูนย์บริการแอค ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โครงการรณรงค์ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของแอคในเรื่องความปลอดภัย ที่ให้แอค ดูแลรถ ดูแลคุณ ของ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัท เพอร์นอต  ริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด ยังได้มอบป้ายรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ สัญจรปลอดภัยทุกเส้นทาง ทุกเทศกาล มีสติ ไม่ประมาท ร่วมรับผิดชอบสังคม ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปติดตั้งในเส้นทางสัญจรสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุต่อไปในอนาคต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น