pearleus

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

จังหวัดสมุทรสาคร โดยเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน "สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2560"


วันนี้ 5 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน"สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2560" ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรแปรรูป อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้มีความพร้อมในการเปิดการค้าเสรีรองรับประชาคมอาเซียน  โดยมีนายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้แทนเกษตรกร และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว
    โดยงาน"สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2560" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและแปรรูป จำนวน 60 ร้านค้า จากตัวแทนเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะนาวแป้น ฝรั่งพันธุ์กิมจู ลำไย และมะม่วงน้ำดอกไม้สุก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น