pearleus

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

รมว.พม. พร้อมคณะเข้าพบนายกฯที่ทำเนียบ ประชาสัมพันธ์งาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ปี60 กรมกิจการผู้สูงวัยเน้นเดินหน้า4เรื่องหลัก


นายกรัฐมนตรี 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย. เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายไมตรี อินทุสัต ปลัดกระทรวงฯนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงวัย พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน 2560 โดยมีพ.อ.(พิเศษ) พิกุล ไพศาลเวชกรรม คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ร่วมติดเข็มกลัดดอกลำดวนสัญลักษณ์วันผู้สูงอายุแห่งชาติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วย


 พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติภายใต้แนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญผู้สูงอายุโดยเน้นการสร้างพลังและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่  10 เม.ย.นี้  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 โดยมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับมอบข้อเสนอสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 และมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุไทย และหน่วยงาน องค์กรเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทุ่มเททำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
พล.ต.อ.อดุลย์


รมว.พม.กับ พอ.พ.อ.(พิเศษ) พิกุล ไพศาลเวชกรรม 
รมว.พม. กล่าวต่ออีกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างเป็นจริงเป็นจังในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็ได้สานต่อความสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.25 อนุมัติและประกาศให้วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” จวบจนถึงปัจจุบันนี้
 พร้อมกันนี้ยังได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เพราะลำดวนเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอมเย็นนาน กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป


ปลัดฯพม.ไมตรี อินทุสุต  
ด้านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด  ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 มีประชากรผู้สุงอายุร้อยละ 20 หรือประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งองค์การอนามัยโลกมีการประเมินว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก  ขณะเราจึงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขคือ ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมี 180,000 คนทั่วประเทศ ที่โรงพยาบาลไม่รับ ต้องกลับไปอยู่บ้าน
 "นโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือ การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของผู้ป่วยให้เหมาะสม เราร่วมกับสสส. และสปสช. ช่วยเหลือหลายด้านที่ขาดแคลน ไมว่าจะเป็นโถนั่งยอง ราวจับเข้าห้องน้ำ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้าน เพราะหากไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกนี้อาจทำให้มีอายุของผู้สูงอายุสั้นลง"นายสมคิด กล่าวและว่า  ในเชิงนโยบายจะเน้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม ซึ่ง พม.มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด 887 แห่งทั่วประเทศ ได้ทำประชารัฐในการนำผู้ป่วยออกมาจากบ้านให้ได้ เพื่อนำมาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ การให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย เป็นต้น    พร้อมกันนี้ได้เน้น  4 เรื่องหลัก คือ 1.การจ้างงานที่ผู้สูงอายุวัย 70 ปีขึ้นไปสามารถทำได้ 2.การสร้างบ้านผู้สูงอายุ ปีนี้จะไปสร้างที่บางละมุง 300 ยูนิต พื้นที่หลังละประมาณ 34-40 ตารางเมตร ราคาหลังละ 1 ล้านบาท 3.การออม ให้ผู้สูงอายุออมเงินตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป โดยรัฐจะสนับสนุนปีละ 1,300 บาท ซึ่งจะเป็นเงินที่เก็บไว้

อธิบดีฯสมคิดให้สัมภาษณ์สื่อฯ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น