pearleus

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ปี 2560
     รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ปี 2560
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานรื่นเริง
          นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาร่วมรดน้ำขอพรในครั้งนี้ รวมทั้งขอให้ร่วมกันรณรงค์และอนุรักษ์การเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีของไทย พร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครปฐมคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขอให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวจังหวัดนครปฐม และชาวไทยทุกคน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น