pearleus

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร งานรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นจวนผู้ว่า หลังสนามกีฬาจังหวัด โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนจะเริ่มพิธีการก็มีการเลี้ยงอาหาร โดยมีหลายหน่วยงานนำอาหารทั้งคาวหวานมาร่วมเลี้ยงให้กับแขกทุกคนที่มา 
  เมื่อ 12 เมษยน เวลา 13.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนกล่าว  ขอบคุณท่านผู้ว่าที่ได้ทำงานบริหารจังหวัดให้เกิดความสงบสุข โครงการต่างๆบรรลุผลตามเป้าหมาย และพูดถึงความสำคัญของงานในวันนี้ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และการรดน้ำขอพรก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
   ซึ่งทางนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมาพร้อมกับนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข และขอให้ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้เอาไว้    หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ขึ้นสรงน้ำแด่พระพุทธรูป และรดน้ำขอพรให้กับผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาด หลังจากนั้นหลายๆคนก็ไปขอรดน้ำจากหัวหน้าส่วนและผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่น สนุกสนาน เป็นโอกาสที่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้มาพบปะ พูดคุย และอวยพรให้แก่กันและกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น