pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 ที่บริเวณพระวิหารเทวสถิตย์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายพวงมาลา เครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นปีที่ 93 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธี ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิสรรพราเชนทร์  ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณแห่งพระองค์ อีกทั้งเพื่อแสงดความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกองทัพไทย ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ทั้งในด้านราชนาวี การแพทย์แผนไทย และพระเวทย์ พระอัจฉริยภาพตลอดจนพระวิสัยทัศน์ ส่งผลให้กองทัพเรือไทยมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีขวัญและกำลังใจ และมีความผาสุกร่มเย็นตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพ อันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติไทยและด้วยคุณูปการของพระองค์ต่อการวางรากฐานกองทัพเรือ จึงทรงได้รับสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนอกจากนี้ พระองค์ทรงได้รับการเคารพรักเชิดชูในหมู่ทหารเรือและประชาชนจึงต่างเรียกขานพระองค์ว่า เสด็จเตี่ย และขนานนามพระองค์ว่า หมอพร
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประสูติแด่เจ้าจอมมารดาโหมด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.. 2423 ในพระบรมมหาราชวัง มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงรับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกองทัพเรือ ท้ายที่สุดแห่งพระชนม์ชีพ ทรงลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ และทรงสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.. 2466 สิริพระชนมายุได้ 43 พรรษา
*****************************************************    
                 ปัญจะ  เอี่ยมประสบชัย/ภาพ  -  อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว 
  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น