pearleus

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดด้านอัคคีภัยในอาคารสูง

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 ที่บริเวณโรงพยาบาลนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกอำนวยการ ชั้นที่ 5 สาเหตุจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศเกิดการระเบิด ทำให้เกิดเพลิงอย่างรวดเร็ว และมีผู้ป่วยติดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการขนย้ายผู้ป่วยออกมาจากตึกดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และได้นำรถกระเช้าขึ้นไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดอยู่ภายในบริเวณชั้นที่ 5 เพื่อทำการควบคุมเพลิงไหม้พร้อมกับขนย้ายผู้ป่วย อีกทั้งมีผู้ป่วยติดเตียงเกิดอาการโคม่า จากการอพยพออกจากจุดเกิดเหตุ จึงได้ประสานเฮลิคอปเตอร์จากโรงเรียนการบินกำแพงแสนเดินทางมารับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครต่อไป หลังจากที่ขนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมเพลิงไหม้บริเวณจุดเกิดเหตุ รวมระยะเวลาการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา อาสาสมัคร มูลนิธิ และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร ให้สามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที อีกทั้งมีความเข้าใจในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้สามารถนำจุดบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น