pearleus

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันวิสาขบูชา ณ วัดหนองพะอง

เมื่อ 20 พ.ค. 2559 เวลา 19.30 น.นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธนามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองพะอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน โดยมี นายนิรันดร์  ป้อมน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง  พร้อมผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนหลวง หัวหน้าส่วนราชการ/นายสมบัติ  ศิริพงษ์เวคิน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน/และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น