pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วางศิลาฤกษ์

ที่บริเวณวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเรียน หงส์คู  นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคหบดี พ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกและใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมากโดยทางด้านนายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นประธานในการจัดหาทุนในการดำเนินการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ กล่าวว่าในการจัดสร้างในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์พระบิดาของทหารเรือไทย รวมทั้งเพื่อสร้างสถานที่สำหรับถวายสักการบูชา  ซึ่งในอดีตเสด็จกรมหลวงชุมพรฯ เคยมาตั้งกองฝึกโรงเรียนพลทหารเรือที่ 2 ณ จังหวัดสมุทรสาครโดยภายในงานได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมทั้งประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์พระรูปปั้นกรมหลวงชุมพรฯอีกด้วย ซึ่งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุน เข้าบัญชีกองทุน (เสด็จเตี่ย) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฯ บัญชีเลขที่ 020157690460 ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น