pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการผู้ว่าฯสัญจรเยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุทรสาคร


โครงการผู้ว่าฯสัญจรเยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุทรสาคร เมื่อ  26 มี.ค. 58 ร.ต.ท.อาทิตย์ ฯ นาย วินิตย์ฯ พ.อ.จักราวุธ ฯ หน.ส่วนราชการ ประชาชน ร่วมโครงการบูรณาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับ โครงการ ผว.สัญจร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลาพ่อปู่ หมู่ 4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีผู้ร่วมงาน ประมาณ 150 คน  ให้การต้อนรับโดยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง  นายอำเภอบ้านแพ้วได้กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้ว่าสัญจร ว่า กระผมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกษตรพัฒนามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาครสัญจร เยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งยังรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง  ตำบลเกษตรพัฒนา  เพื่อร่วมกันพัฒนาพร้อมแก้ไขปัญหาในครั้งนี้  ด้าน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่า วันนี้ที่เดินทางมาดูและรับฟังปัญหา ของเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรจังหวัดร่วมถึงผู้มีความรู้ด้านเกษตร มาร่วมพูดคุยถึงปัญหาและร่วมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้อง ประชาชนด้านเกษตรกรได้รับการแก้ ไขดูแลอย่างยั่งยืนต่อไป และใครมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้เลย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น