pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต


ข้าราชการไทยไร้ทุจริต เมื่อ 26 มี.ค.58  เวลา 10.00 น. ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ. สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร รับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ"ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" จาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น