pearleus

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพ วางพวงมาลา


วางพวงมาลา - นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมข้าราชการภาครัฐและเอกชนร่วมงานในพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่วัดช่องลม (วัดสุทธิวาตวราราม) อ.เมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2554 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น