pearleus

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กทม. มอบห้องสุขาสาธารณะ ถวายพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา‏

เมื่อ 28 ก.ค. 59 เวลา 10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานส่งมอบห้องสุขาสาธารณะถวายพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยกระดับสุขาในศาสนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะมีมาตรฐานความสะอาด สะดวก สวยงาม โดยมี ดร.ผุสดี ตามไทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางบุศกร คงอุดมเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางเพียงใจ วิศรุตรัตน

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อเที่ยว ผู้บริหารสำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตยานนาวา
และสำนักงานเขตบางคอแหลม ร่วมพิธี ณ วัดยานนาวา เขตสาทร
                 สุพจน์/ภาพ/ภวนพร/ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น