pearleus

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานฉลองครบรอบ 3ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 ของชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร

บริษัทพ่อเต่าจำกัด เมื่อ 4 มิ.ย.59 " นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สมุทรสาครให้กียรติประธานเปิดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 3ปีก้าวสู่ปี 4 ให้แก่ ชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น