pearleus

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน.นครนายก บุกจับสุราเถื่อนร้านขายของชำ..


เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 11 ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.นครนาย.ย. ได้รับรายงานจากสายว่าที่ร้านค้าขายของชำหมู่ที่ 4 ต.นาหินลาดอ.ปากพลี จ.นครนายก มีการลักลอบจำหน่ายสุราผิดกฎหมายให้กับลูกค้าอยู่ในพื้นที่เป็นประจำ จึงรายงานให้ พ.อ.สุรินทร์  ปรียานุภาพ รอง ผอ.รมน.จังหวัด นครนายก ทราบและได้สั่งการให้ นายศักดิ์สุขรัฐ เสนะวงศ์ เจ้าพนักงาน ชำนาญงาน สตป กรมสรรพสามิต ประจำกอ.รมน.จังหวัด นครนายก ออกทำการตรวจสอบและบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบร้านค้าดังกล่าวมี น.ส.วีรวรรณ กงแก้ว เป็นเจ้าของจากการตรวจพบสุราเถื่อนที่ไม่เสียภาษีสรรพสามิต บรรจุอยู่ในภาชนะต่างๆ จำนวน 70 ลิตร ชุดปฎิบัติการร่วม จึงได้ทำการตรวจยึดและจับกุม พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฟื้นมาตรา 153 วรรค 1 ตาม พรบ.สรรพสามิต 2560 สอบถามผู้กระทำผิดยอมรับสารภาพว่า สุราดังกล่าวที่ตรวจพบเป็นของตนจริง โดยมีไว้เพื่อขายให้กับลูกค้าที่มาซื้อไปกินและไปจำหน่ายและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบค่าปรับ ณ ที่ทำการพื้นที่ สรรพสามิต นครนายก เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อไป.0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น