pearleus

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดสมุทรสาคร นำเรือรักษนาวา บริการประชาชนท่าน้ำวัดท่ากระบือ


 

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเรือกาชาดหรือเรือ รักษนาวา ไปลอยลำตั้งจุดบริการประชาชนกันที่ท่าน้ำ วัดท่ากระบือ   โดยมีพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร,นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กศน.อำเภอกระทุ่มแบน มาตั้งจุดให้บริการประชาชน

ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการตรวจสุขภาพ เบาหวาน ความดัน คัดกรองโรค มีบริการตัดผมชาย และบริการนวดแผนไทย ซึ่งก็มีประชาชนทยอยมารับบริการกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ทางกาชาดจังหวัดสมุทรสาครยังนำข้าวกล่องมามอบให้ด้วย

 

สำหรับเรือกาชาดสมุทรสาครลำนี้ เป็นเรือลำที่ 2 ของสภากาชาดไทย ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามชื่อเรือว่า "รักษนาวา"  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2559 โดยออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา การป้องกันโรค การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การตรวจรักษาโรคในเบื้องต้น การส่งตัวกรณีต้องรักษาต่อเนื่อง พร้อมอบเครื่องอุปโคบริโภค โดยให้บริการกับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

และเนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 64 ปี ใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกสภากาชาดไทย ในการประกอบพระราชกรณียกิจ คุณูปการ แก่สภากาชาดไทย ในวันที่ 12 สิหาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 88 พรรษา และเพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อป้องกันการแพระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 เหล่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หรือ เรือรักษนาวา เฉลิมพระเกียรติสภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 เพื่อบริหารจัดการดูแลส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุ่มลูกเรือประมง และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในกลุ่มลูกเรือประมงและประชาชนทั่วไป

โดยเฉพาะในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มแรงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่บนเรือประมงและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น