pearleus

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชี้ชัดเจาะลึกจัดให้ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564   นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานวางพวงมาลา หน้าพระ บรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดช่องลม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมี  นางเตือนจิตต์ รักร้อย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา สำหรับในปีนี้นั้นทางจังหวัดสมุทรสาครได้จัดให้แต่ละหน่วยงานมาหน่วยงานละ 1 คนเป็นตัวแทนวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส covid และเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างไม่ให้อัดจนเกินไป....สำหรับความเป็นมาของวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส” ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปิดพิมพ์นำฤกษ์พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์

ฟ้าสะท้าน ดินสะเทือน พิธีเปิดพิมพ์นำฤกษ์พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 25564 พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดพิธี ฟ้าสะท้านดินสะเทือน เปิดพิมพ์นำฤกษ์พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการสมุทรสาคร นายบรรพต จันทวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางขวัญดาวสุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานพิธีเปิดพิมพ์นำฤกษ์พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร มี พระภิกษุสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตร วิทยาราม ประธาน พิธีเปิดพิมพ์ฝ่ายสงฆ์ ผลใหญ่วัดไตรมิตรวิทยาราม นายสุธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายฆราวาสมีประชาชนตำบลใกล้เคียงร่วมงานอย่างล้นหลาม 

ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร​ เปิดงาน"Mahachai Coconut Festival 2021" (มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว)

นายณรงค์​ รักร้อย​ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร​ เป็นประธาน

เปิดงาน"Mahachai Coconut Festival 2021" (มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว) วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ภ.จว.สมุทรสาคร จัดงานวันตำรวจ

 ภ.จว.สมุทรสาครจัดวานวันตำรวจ

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 

ภ.จว.สมุทรสาครจัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยมีพล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์

ผบก. ภ.จว.สมุทรสาครทำพิธีสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ หน้าที่ทำการ ภ.จว. พร้อมกับ ทำพิธีสงฆ์ นิมนต์พระจำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจภาคจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี

รองผู้บังคับการ ผู้กำกับ และข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.เข้าร่วมพิธี

...วันตำรวจเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมพ.ศ 2458 โดยเป็นวันประกาศร่วมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเป็นกลุ่มเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ

ทั้งนี้ความเดิมวันที่ 13 ตุลาคมนั้นเป็นวันตำรวจไทยเพื่อร่วม แสดงความเคารพเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้น พล.ต.อ จักรทิพย์

ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทยเป็นวันที่ 17 ตุลาคมนับจากนี้ไปโดยถือเอาฤกษ์ในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 มากำหนดเป็นวันตำรวจแทน