pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ไทยเฮ! คว้าสุดยอดนักออกแบบเครื่องประดับ และสุดยอดช่างเจียระไนพลอย ใน GIT’s World Jewelry Design Awards 2019 และ GIT’s World Gems Faceting Master 2019

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์  จัดงานประกาศผลงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 13 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการประกวดพลอยเจียระไน ครั้งที่ 3 มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท หรือ 35,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีนายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (GIT’s World Jewelry Design Awards) ภายในงานเทศกาลนานาชาติ ”พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยมีแหล่งค้าเพชรพลอย เคพี จิวเวอรี่ เซ็นเตอร์ ,ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ และ Otop Lifestyle  ร่วมในเทศกาลระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 นี้ด้วย  
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (GIT’s World Jewelry Design Awards)จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้  นักออกแบบทั้งมืออาชีพ และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สายตาประชาชน ครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 13ภายใต้หัวข้อ  "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เน้นการออกแบบเครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน อัญมณีสีแดง หรือ อัญมณีสีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในชิ้นงาน อีกทั้งยังได้จัดการประกวดพลอยเจียระไน สำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัดจันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเจียระไนรวมถึงช่างเจียระไนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่วงการมาตรฐานระดับโลก 

โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับจำนวนมากถึง 660 ผลงาน จากทั่วโลก เป็นผลงานจากนักออกแบบชาวไทยจำนวน 557 ผลงาน และต่างชาติ 103 ผลงาน โดยมาจาก 14 ประเทศทั่วโลก 
นอกจากนี้ GIT ยังได้จัดการประกวดเจียระไนพลอยระดับโลก GIT’s World Challenge Gems Faceting Master 2019  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับช่างเจียระไนทั่วไป และมืออาชีพ ทั้งของไทยและระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะช่างเจียระไนจันทบุรี ให้มีทักษะ และฝีมือขั้นสูงจนสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก จำนวน 82 ผลงาน แบ่งเป็น ช่างเจียระไนจันทบุรี จำนวน 22 เม็ด ช่างเจียระไนทั่วไป จำนวน 60 เม็ด

สำหรับรอบการตัดสินสถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5ท่าน ร่วมในการตัดสิน ได้แก่  นางสุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นางสิริพร ภาณุพงศ์ อดีตอัครรราชทูต ณ กรุงเวียนนา รองประธานกรรมการสำนักกฎหมาย Royal Law หม่อมหลวง คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ นายสุริยนต์ ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด และผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการได้ทำการคัดเลือก 30 ผลงานออกแบบ และ 8ชิ้นงานที่ได้คะแนนสูงสุดไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และตัดสินรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และนำมาแสดงแฟชั่นโชว์ ภายในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 นำโดย ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ พร้อมนางแบบชั้นนำของเมืองไทย

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับในปีนี้ ได้แก่
ประเภทเครื่องประดับสำหรับในหัวข้อครื่องประดับที่ใช้พลอยทับทิม (สีแดง) และ/หรือ พลอยไพลิน (สีน้ำเงิน) หรือ พลอยเฉดสีที่ใกล้เคียง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณจิรวัฒน์ สมเสนาะ ผลงานชื่อ The power of gems
     เงินสดมูลค่า 4,000 USD หรือประมาณ 120,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณ สิปปกร อวดคม ผลงานชื่อ Rose in The Night
เงินสดมูลค่า 3,000 USD หรือประมาณ 90,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณวรรษา แพรักขกิจ ผลงานชื่อ The Blue Macaw
เงินสดมูลค่า 1,500 USD หรือประมาณ 45,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณอาทิตยา ผลสุข ผลงานชื่อ Blue Deco
เงินสดมูลค่า 1,000 USD หรือประมาณ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ประเภทเครื่องประดับรางวัลประเภท เครื่องประดับที่ใช้พลอยเพริโด หรือ พลอยเฉดสีที่ใกล้เคียง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณปวันรัตน์ ปัญจไชยโรจน์ ผลงานชื่อ Grass in Evening
เงินสดมูลค่า 4,000 USD หรือประมาณ 120,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Reyhaneh Etyehadผลงานชื่อ Green Calm
จะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 USD หรือประมาณ 90,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณชาญชัย ดวงระหว้า ผลงานชื่อ Bamboo
เงินสดมูลค่า 1,500 USD หรือประมาณ 45,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณอำพล แตระพรพาณิชย์ ผลงานชื่อ Salika
เงินสดมูลค่า 1,000 USD หรือประมาณ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

และรางวัลพิเศษในปีนี้ รางวัล Popular Design Award 2019ได้แก่ คุณวรรษา แพรักขกิจ ในชื่อชุดผลงาน The Blue Macaw ซึ่งชนะการโหวตด้วยคะแนนถึง 300,000 คะแนน
เงินสดมูลค่า 1,000 USD หรือประมาณ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการเจียระไนพลอยในปีนี้ ได้แก่
รางวัลประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอำนาจ ทองดา 
เงินสดมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ และ โล่เกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ทองดา 
เงินสดมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ และ โล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิสุทธิ์ ไขศรี
เงินสดมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ และ โล่เกียรติยศ
รางวัลประเภทช่างเจียระไนทั่วไปเงินสดมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ และ โล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางถวิล ตูนา 
เงินสดมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ และ โล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนิวัฒน์ ศรีสุรินทร์
เงินสดมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ และ โล่เกียรติยศ
ดร.ละมูล ประมูลภาพศิลปินระดับชาติ นำเงินช่วยผู้ป่วยติดเตียง
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ในงาน สาครสตรีทฟู๊ด แอนด์ อาร์ต มาร์เก็ตการประมูลภาพวาด ซึ่งเป็นเพ้นท์สีน้ำ ของ อ.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินระดับประเทศ เพื่อเข้าเป็นรายได้กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสมุทรสาคร คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใครเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
         ทั้งนี้ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ได้ประมูลภาพ จำนวน 120,000 บาท เพื่อหาเงินเข้ากองทุนดังกล่าว
           

ผญบ.หมู่ 1 บางโทรัด นำจนท.พร้อมภาคเอกชนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธ.ค. 2562  เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย และเป็นพ่อแห่งชาติ หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ได้จัดกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดถนน ในเขตถนนเอกชัยคลองซื่อ โดยมีผู้ใหญ่นิติธร ธีรรังสี และผู้ช่วยสมาชิกอบต. และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมด้วยบริษัทที่นำพนักงานมาช่วยโดยมีบจก.สยามไวเนอรี่ บจก.ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม บจก.เคมเม็กอุตสาหกรรม บจก.นำชัยอุตสาหกรรม และบจก.สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี ที่ได้ส่งพนักงานมาร่วมในครั้งนี้  

จ.สมุทรสาครจัดพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นาย วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการจังหวัด ทหาร-ตำรวจ เหล่ากาชาด สมาชิกวุฒิสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย