pearleus

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สำนักตำรวจแห่งชาติ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการลักลอบนำเข้าอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย  โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข่าวกรณีคนไทย ๖ คนถูกเจ้าหน้าที่ต่อต้านการจารกรรม กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกาจับกุมโดยกล่าวหาว่าร่วมกันค้าอาวุธซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การส่งออกอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นดังกล่าว แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการประสานงานในเรื่องนี้ก็ตาม ในห้วงเวลาที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญในคดีอาชญากรรมที่นำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุ และอาวุธปืนเถื่อน โดยได้มีหนังสือสั่งการ และประชุมกำชับสั่งการหน่วยปฎิบัติทั่วประเทศมาโดยตลอด ผลการระดมกวาดล้างอาวุธปืน สามารถจับกุมอาวุธปืนไม่มีทะเบียนได้ ๑,๕๕๕ กระบอก เครื่องกระสุนปืน ๑๖,๖๐๐ นัด และจะดำเนินการมาตรการระดมกวาดล้างอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้าอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย ระงับยับยั้งการนำอาวุธปืนไปก่อเหตุ รวมทั้งการติดตามสืบสวนปราบปรามการจับกุมเครือข่ายในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.อ.ปานศิริ  ประภาวัต  รอง ผบ.ตร. ที่ ผบ.ตร. มอบหมายให้รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้มีคำสั่งการไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
                                ๑. ให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า ออกของผู้ถูกจับกุมทั้งหมด โดยเฉพาะประเภทสัญชาติหนังสือเดินทาง จำนวนครั้งที่เดินทางเข้า ออก ผู้ร่วมเดินทาง ที่พักอาศัยระหว่างอยู่ในประเทศไทย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
                                ๒. ให้ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และ กองบังคับการปราบปราม เร่งสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลทั้ง ๖ และความเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือขบวนการค้าอาวุธในประเทศ รวมทั้งเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำผิด โดยประสาน น., ภ.๑-๙ และ ศชต. อย่างใกล้ชิด
                                . ให้ กองการต่างประเทศ ประสานกับสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อมูลในการกระทำความผิดของคนไทยที่ถูกจับกุมทั้ง ๖ คน เพื่อเป็นแนวทางให้มีการสืบสวนขยายผลถึงขบวนการที่อยู่ในประเทศไทย
                                ๔. ให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตรวจสอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของกลางที่ไม่มีทะเบียน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และน่าเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนที่นำเข้าโดยผิดกฎหมายเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีนี้

                                ให้ ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอร.ตร.) โดยกองบังคับการปราบปราม เป็นศูนย์ขับเคลื่อนตรวจสอบ และรวบรวมผลปฎิบัติโดยให้               
พล.ต.ท.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ควบคุมกำกับดูแล บูรณาการการปฎิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยให้ทุกหน่วยที่ได้สั่งการให้รายงานผลผ่าน ผู้อำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ       ทุก ๗ วัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น