pearleus

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริม แม่น้ำ คู คลองเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำคูคลองเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดย นายธีรพัฒน์คัชมาตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุรศักดิ์ ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระทุ่มแบน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.เขตอำเภอกระทุ่มแบน ทหาร-ตำรวจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ คู คลอง เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ คลองแนว ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น