pearleus

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรสาครจัด วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายณรงค์ รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมนำ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหารตำรวจ เหล่ากาชาดสมุทรสาคร
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคำถวายพระราชสดุดี
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช 2098 พระองค์ทรงเป็นพระมหาวีรกษัตริย์ไทยทรงมีอัจฉริยภาพทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศทรงมี ส่งมีฝีพระหัตถ์ ในทางการลบ และเชียวชาญศาสตราวุธนานาชนิดทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามนับตั้งแต่มี พระชนม์มายุ 16 พรรษาและตลอดพระชนม์ชีพขององค์โดยมิได้ว่างเว้น
ปีพุทธศักราช 2127 ทรงประกาศอิสรภาพที่เป็นเมืองแครงว่า ตั้งแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยาขาดไม่ตีกลับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปฐพีเดียวกันดุจดังแต่ก่อนสืบไปถือได้ว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของไทย
 ปีพุทธศักราช 2533 พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2133 เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพงศาวลีและทำสงครามกับประตูทั้งพม่าและเขมรจนราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล กว่าครั้งใดในอดีตที่ผ่านมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น