pearleus

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

ผบก.ฝรก เสริมความปลอดภัยให้นร.นายสิบตร

.

.

วันที่ 26 เม.ย.65  พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ประสานงานเทศบาลตำบลศาลายา     ขอรับการสนับสนุนการเปลี่ยนไฟส่องสว่าง รอบบริเวณทางเดิน บก.ฝรก. ให้เป็นระบบไฟ LED เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. 

         และขอรับการสนับสนุนการขุดลอกคู คลอง รอบบริเวณลานฝึก เพื่อเตรียมการรองรับน้ำ และระบายน้ำจากลานฝึก ในฤดูฝนที่จะมาถึง  

        ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น