pearleus

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประกาศจากหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึก

ประกาศเพื่อทราบ


              จากการตรวจสอบของกองบรรณาธิการได้พบว่า นายนิเล็ก สังฆมณี ถูกบุคคลอื่นแอบอ้างและกล่าวหาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ นายนิเล็ก สังฆมณี  ดังนั้นจากการตรวจสอบครั้งนี้พบว่า นายนิเล็ก สังฆมณีเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือสังคม อย่างจริงจัง ทั้งยังเป็นคนตรงไปตรงมา ทางกองบรรณาธิการต้องขออภัย นายนิเล็ก สังฆมณี ที่มิได้มีการตรวจสอบก่อนลงประกาศ เนื่องจากสาเหตุ ณ ตอนนั้นติดต่อ นายนิเล็ก สังฆมณี ไม่ได้

             ฉะนั้นจึงขอประกาศให้ทราบว่า ทางกองบรรณาธิการ ขอประกาศแต่งตั้งให้ นายนิเล็ก สังฆมณี เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป


กองบรรณธิการหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึก
081-433-0773     081-923-7201

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น