pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10 / 2564

 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน​ 2564 ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ 

เวลา 09.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ รองผ​ู้อำนวยการ​ ศูนย์​อำนวยการ​จิต​อาสา​พระราชทาน​จังหวัด​อุทัยธานี​ ร่วมโดยมี นาย ขจร​เกียรติ​ รัก​พา​นิช​มณี​ ผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ และผ​ู้อำนวยการ​ ศูนย์​อำนวยการ​จิต​อาสา​พระราชทาน​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน​ การประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10 / 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี พิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบ ผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผลการปฏิบัติงาน วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ยอดผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แผนการบรรยายขยายผลให้กับนักเรียนในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การกำจัดผักตบชวารัศมี 1 กิโลเมตร จากบริเวณหน้าบ้าน 905 ด้านซ้ายมือ 500 เมตร ด้านขวา 500 เมตร ขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี รอบที่ 2 การติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ฯลฯ

เวลา 13.30 น. ให้คำแนะนำ เนื่องในโอกาส​ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น