pearleus

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชี้ชัดเจาะลึกจัดให้ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม



เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564   นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานวางพวงมาลา หน้าพระ บรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดช่องลม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมี  นางเตือนจิตต์ รักร้อย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา สำหรับในปีนี้นั้นทางจังหวัดสมุทรสาครได้จัดให้แต่ละหน่วยงานมาหน่วยงานละ 1 คนเป็นตัวแทนวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส covid และเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างไม่ให้อัดจนเกินไป....สำหรับความเป็นมาของวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส” ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น